XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Kategoria
Aktywność Rady Gminy
Termin
2016-06-21 09:00

Zawiadamiam, że XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 21 czerwca 2016 roku o godz. 9ºº w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Andrzej Tchórz     

 
 

Terminy

  • 2016-06-21 09:00
 

Wspierane przez iCagenda