XVII wspólne posiedzenie Komisji

Kategoria
Aktywność Rady Gminy
Termin
2016-08-24 09:00

Uprzejmie zawiadamiamy, że XVII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej
  na rok 2016.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Niedźwiada – Kolonia.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada”.

 8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji

(-) Tomasz Wiącek

(-) Jolanta Jakubowska

(-) Stanisław Okólski

(-) Witold Mitura

 
 

Terminy

 • 2016-08-24 09:00
 

Wspierane przez iCagenda