XVIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Niedźwiada

Kategoria
Pozostałe wydarzenia
Termin
2017-06-18 10:00
Miejsce
Pałecznica - Polska

REGULAMIN TURNIEJU
I. ORGANIZATOR:
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy,
II. CEL ROZGRYWEK:
Umożliwienie mieszkańcom gminy Niedźwiada udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym
III. MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWANYCH MECZY:
Boiska przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy.
Termin rozgrywek: 18.06.2017 r. godz. 10.00
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są od godz.9.30 do 10.00
IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK – UCZESTNICY:
➢ Szkoła Podstawowa - dziewczęta i chłopcy (czwórki) 4 zawodników/-czki + rezerwa
➢ Gimnazjum - dziewczęta i chłopcy /6 osób w drużynie + rezerwa/
➢ Seniorzy - kobiety i mężczyźni /6 osób w drużynie + rezerwa/
V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:
1. Wszystkie mecze zostaną rozegrane wg przepisów PZPS
2. System gry:
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, mecze rozgrywane będą w grupach, lub systemem „każdy z każdym”...
Wysokość siatki / wielkość boisk:
➢ 4 – ki wysokość siatki 224 cm –dziewczęta i chłopcy boisko: / 14 m x 7 m /
➢ gimnazjum - wysokość siatki - 243 cm boisko /18 m x 9m /
➢ seniorzy - wysokość siatki - 243 cm boisko /18 m x 9m /
3. Klasyfikacja końcowa:
O końcowej klasyfikacji decyduje:
➢ większa ilość wygranych meczy
➢ większa ilość zdobytych punktów,
➢ lepszy stosunek małych punktów.
4. Sędziowanie:
➢ Sędziowie punktowi – każda drużyna wyznacza jednego ze swoich zawodników do sędziowania meczu w którym aktualnie nie bierze udziału
➢ Organizator zapewnia opiekę medyczną na zawodach oraz napoje dla zawodników.
5. Nagrody:
Wygrana drużyna otrzymuje puchar, każda drużyna biorąca udział w turnieju piłkę i dyplom.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Koordynator po zasięgnięciu opinii wszystkich stron. Jego decyzja jest ostateczna i nie podlega weryfikacji!

 
 

Terminy

  • 2017-06-18 10:00
 

Wspierane przez iCagenda