Posiedzenie Komisji Rolnictwa

Kategoria
Aktywność Rady Gminy
Termin
2016-01-18 12:00

IX posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa odbędzie się sali narad Urzędu Gminy w dniu 18 stycznia 2016 roku o godz. 12.00 z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niedźwiada.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa na 2016 rok

  7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

(-) Jolanta Jakubowska

 

 
 

Terminy

  • 2016-01-18 12:00
  • 2015-09-29 08:30
 

Wspierane przez iCagenda