Posiedzenie Komisji Oświatowej

Kategoria
Aktywność Rady Gminy
Termin
2016-01-19 13:00

XII posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w dniu 19 stycznia 2016 roku o godz. 13.00 z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niedźwiada.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Niedźwiada na 2016 rok

  7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

(-) Witold Mitura

 
 

Terminy

  • 2016-01-19 13:00
  • 2015-09-03 08:30
 

Wspierane przez iCagenda