2017 odpady harmonogram 1024 

Zasady gospodarki odpadami regulują następujące akty prawne i regulaminy: