Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

2016 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych odpadów komunalnych
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

19 12 12

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu Gminy odpadów komunalnych

2017 ROK

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

KOM-EKO S.A. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej 21-100 Lubartów

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

KOM-EKO S.A. w Lublinie, ul. Metalurgiczna 17a, 20-234 Lublin

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

Składowisko Odpadów „Piaski, Zarzecze II”, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

19 12 12

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu Gminy odpadów komunalnych

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach, Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

19 12 12

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu Gminy odpadów komunalnych