Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Berejowie została założona w roku 1961 z inicjatywy druhów: Matyjaszczyka Tadeusza oraz Budzyńskiego Kazimierza. To oni zorganizowali zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło ok 20 osób. Wybrano Zarząd jednostki w osobach: Prezes – Matyjaszczyk Tadeusz, Wiceprezes – Sidor Marian, Naczelnik – Budzyński Kazimierz.

W roku 1962 został powołany stały Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Berejowie w następującym składzie:

 • Prezes – Skulimowski Lucjan
 • Wiceprezes – Sidor Marian
 • Naczelnik – Najda Kacper
 • Skarbnik – Żytkowski Henryk
 • Gospodarz – Mitura Zenon

W 1963 roku dzięki przychylności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie jednostka otrzymała motopompę typu M-400 wraz z podstawowym osprzętem, który był przechowywany na prywatnej posesji druha Henryka Najdy.

Walne zebranie jednostki w 1964 roku podjęło uchwałę o budowie pomieszczenia w którym miał być przechowywany sprzęt pożarniczy. Materiał pochodził z darowizn miejscowego społeczeństwa, jak również praca przy budowie została wykonana w czynie społecznym mieszkańców Berejowa. W tym samym roku została ułożona podłoga na której organizowane były zabawy taneczne dla uzyskania dochodów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy nadmienić iż materiał na budowę podłogi pozyskano z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie - Władysława Melskiego z rozbiórki starego domu w Lubartowie.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Berejowie oprócz gaszenia pożarów opierała się również na pozyskiwaniu środków na budowę strażnicy.

Rok 1972. Na walnym zebraniu jednostki podjęto uchwałę o budowie strażnicy w Berejowie.. W tym czasie Zarząd Jednostki stanowili:

 • Dh Najda Kacper
 • Dh Bartkowicz Stanisław
 • Dh Sidor Marian
 • Dh Mitura Zenon
 • Dh Baran Piotr
 • Dh Dudek Tadeusz

W 1973 roku powołany został Komitet Budowy Strażnicy, którego przewodniczącym został druh Skulimowski Lucjan. W 1973 roku zastąpił go druh Mitura Zenon. Strażnica budowana była ze środków własnych OSP oraz składek mieszkańców Berejowa jak również dotacji państwowej. Prace przy budowie wykonywane były w czynie społecznym przez miejscowe społeczeństwo.

Po otrzymaniu samochodu z CPN Lublin, Ochotnicza Straż Pożarna w Berejowie została przekształcona w jednostkę typu „S”. Przy pozyskaniu tego samochodu należy zaznaczyć szczególne zaangażowanie druhów: Sidora Mariana i Wójcika Hieronima.

Jednostka nasza oprócz udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzi również działalność prewencyjną, polegającą na pogadankach w szkole oraz na zebraniach wiejskich, czego efektem jest udział przedstawicielki naszej miejscowości w eliminacjach gminnych i powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”

W roku 2012 przy wsparciu finansowym PKN ORLEN – Fundacja Dar Serca oraz Urzędu Gminy i funduszy własnych, pozyskano samochód bojowy marki STAR 266 typu GBA, który jest aktualnie na wyposażeniu naszej jednostki.

W ostatnim czasie dzięki staraniom zarządu jednostki oraz Urzędu Gminy pozyskano środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym szlakiem” oraz fundacji „Orlen – Dar Serca” na wyposażenie siłowni znajdującej się w budynku naszej strażnicy oraz zakup pompy szlamowej.

27 lutego 2016 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Aktualny skład zarządu przedstawia się następująco:

 • Witold Mitura - Prezes
 • Marcin Jemielniak - Wiceprezes – Naczelnik
 • Tomasz Sidor - Wiceprezes
 • Piotr Kolanowski - Sekretarz
 • Krzysztof Kolanowski - Skarbnik
 • Stanisław Budzyński - Gospodarz

Komisja Rewizyjna

 • Aleksander Dudek – Przewodniczący
 • oraz członkowie; Józef Pożarowszczyk i Sławomir Aftyka.
 

...

 

Mapa gminy z XIX w.

W czasach przedpiastowskich teren obecnej gminy był zamieszkały przez słowiańskie plemię Lędzian, lecz nie było tu większych osad.
W czasach pierwszych Piastów rejon Lubartowa był teren prawie nie zamieszkały. Wówczas teren gminy był jedną wielką puszczą. Był to rejon przygraniczny Polski i Rusi.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Podczas I wojny światowej przez trzy dni przez teren gminy przechodził front. Trwały tu walki między wycofującymi się Rosjanami a nacierającymi wojskami Austro-Węgier.
W latach 1915-18 terenem tym zarządzał generał-gubernator Austro-Węgierski z siedzibą w Lublinie.

BEREJÓW
Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w rejestrach podatkowych z roku 1563. Zapisano wtedy wieś pod nazwą Berehow. Nazwa wsi pochodzi od ukraińskiego słowa bereh oznaczającego brzeg.
Istnieje też teza, że wzmiankowana wcześniej na tym terenie wieś Borki jest tą samą wsią co Berejów .