Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Opowiedni wniosek należy złożyć do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego z okresu od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 31 października 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pobierz wniosek