Uprzejmie zapraszamy na XXVIII wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, które odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Niedźwiada.
  8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący komisji:

(-) Tomasz Wiącek

(-) Jolanta Jakubowska

(-) Stanisław Okólski

(-) Witold Mitura