Uprzejmie zapraszam na XX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przedstawienie informacji na temat budowy fermy drobiu w Pałecznicy – Kolonii.

  4. Wolne wnioski, dyskusja.

  5. Zamknięcie XX posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk