Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180805_koncert_maryjny oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

5 sierpnia, podczas odpustu parafialnego odbył się reaktywowany przez Proboszcza Parafii Brzeźnica Bychawska ks. Grzegorza Warchuła Koncert Pieśni Maryjnej. W koncercie udział wzięły zespoły ludowe z Księżomierza, Ostrowa Lubelskiego, Ostrówka, Pałecznicy, Górki Lubartowskiej, Tarła, Niedźwiady, Zabiela i Brzeźnicy Bychawskiej. W rolę konferansjerki wcieliła się Pani dr. Janina Biegalska, nasza rodaczka, zawodowo zajmująca się muzeami i twórczością ludową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Bardzo dobra znajomość historii, i ludowych obyczajów prezentowana przez Panią Janinę pozwoliła oprócz zaprezentowanych przez zespoły pieśni poznać historię parafii, jej dzieje oraz historię okolicznych miejscowości.

Podczas koncertu gościliśmy: Wójta Gminy Gościeradów - Mariusza Szczepanika, Radnego Województwa Lubelskiego - Marka Kosa, Wicestarostę Lubartowskiego - Kazimierza Sysiaka oraz jednego ze współorganizatorów Wójta Gminy Niedźwiada - Janusza Marzędę, który także ufundował upominki dla wykonawców.

Mszę św. odpustową celebrował ks. bp Mieczysław Cisło. Odpust był również okazją do poświęcenia pamiątkowej tablicy wmurowanej w ścianę świątyni, ufundowanej przez miejscowego kamieniarza p. Gryczana z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Jak to przy odpuście bywa nie zabrakło kramarzy, lodów, szczypek oraz dodatkowych atrakcji dla dzieci w postaci nadmuchiwanych zjeżdżalni.

{galeria}180805_koncert_maryjny{/galeria}

Zdjęcia na stronie internetowej www.niedzwiada.pl umieszczono zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z uwagi na fakt, że w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych /RODO/ umieszczenie zdjęć osób fizycznych na stronie internetowej jest przetwarzaniem danych osobowych informuję, że stosowna klauzula informacyjna znajduje się w  Polityce prywatności.