Uprzejmie informuję, że z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkie Biura Geodezji, z początkiem 2020 roku rozpoczęły promocję scalania gruntów organizując szkolenia dla rolników i samorządowców na ten temat, wspólnie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. W tym celu Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie przygotowało stosowną prezentację multimedialną.

Promocja została przerwana w wyniku wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Celem promocji prowadzonej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie jest przybliżenie społeczności zamieszkałej na terenach wiejskich tematyki scalania gruntów i korzyści wynikających z realizacji scalania gruntów oraz zachęcenie do przystępowania do Programu Prac Scaleniowych Województwa Lubelskiego, bo tylko wtedy możliwa jest realizacja scalenia.

W celu kontynuacji działań związanych z promocją z uwagi na trwającą epidemię oraz na ograniczone możliwości dotarcia do mieszkańców województwa lubelskiego z informacjami na temat procesu scalania gruntów, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie postanowiło rozesłać pocztą materiały informacyjne na temat scalania gruntów do powiatów i gmin z terenu województwa lubelskiego.

Mam nadzieję, że nasza akcja przyniesie efekty i przyczyni się do podjęcia inicjatyw zmierzających do przystąpienia do Programu Prac Scaleniowych Województwa Lubelskiego a następnie do realizacji prac scaleniowych w terenie administrowanym przez Państwa jednostkę, tym bardziej, że są to działania w 100% finansowane ze środków zewnętrznych i nie wymagają ponoszenia kosztów przez beneficjentów a przynoszą wymierne korzyści.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe materiały na temat scalania gruntów oraz sposobu przystąpienia do Programu Prac Scaleniowych a następnie sposobu wdrożenia danego scalenia do realizacji dostępne są również na naszej stronie internetowej https://www.wbglubelskie.pl.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkursy dla rolników i ich rodzin.

KONKURS

ADRESAT

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO C/KRUS

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym –bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich"

ROLNICY – osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS

15.09.2020

 

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

DZIECI, w przedziale wiekowym 11-14 lat których rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 

31.08.2020

Ogólnopolski konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika"

MŁODZIEŻ, w wieku 15-24 lata – uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym

30.09.2020

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów zamieszczonych na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Laureaci konkursów uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.

Marzena Cupryn-Wasil

 

 

 

 

INFORMACJA

dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 30 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Midernizacji Rolnictwa w Lubartowie doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych.

Wielu hodowców już korzysta z powodzeniem z Portalu!

Pomożemy Państwu w sprawnym korzystaniu z Portalu IRZplus.

ZADZWOŃ POD NUMERY:

81 854 62 56, 81 536 38 52

PRZEPROWADZIMY SZKOLENIE INDYWIDUALNIE DLA CIEBIE W BIURZE POWIATOWYM

Wszelkie dane na temat Portalu IRZplus są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html – znajdują się tam m.in.: filmy instruktażowe, instrukcja użytkownika Portalu IRZplus.

Adres strony internetowej Portalu IRZplus to: https://irz.arimr.gov.pl .

Pomoc techniczną można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Help Desk ARiMR.

Pytania merytoryczne użytkownicy Portalu IRZplus, dotyczące poszczególnych funkcjonalności w aplikacji mogą kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dostępny jest także bezpłatny numer infolinii ARiMR - 800 380 084.

ulotka Portal IRZplus v31

ulotka Portal IRZplus v32

W związku z obfitymi opadami deszczu nawalnego na terenie Gminy Niedźwiada proszę o pilne zgłaszanie strat w uprawach polowych do Urzędu Gminy Niedźwiada (pokój nr 19) w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie internetowej www.niedzwiada.pl .

Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do składanego oświadczenia proszę dołączyć kopię wniosku).

Powołana komisja dokona szacowania strat w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia o stratach.

Oświadczenie musi być złożone przed zbiorem plonu głównego albo jego likwidacją.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr (81) 851-20-05.

Załączniki:

 

Informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowa Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło ulotkę pt.: ,,Rolnictwo dla środowiska  środowisko dla rolnictwa’’ na swojej stronie internetowej. https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46

Ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

PowszechnySpisRolny lead

Szanowni Państwo!

W ramach projektu "Rolnictwo dla klimatu" realizowanego przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych", chciałybyśmy podzielić się z Państwem informacjami i infografikami dotyczącymi problemu suszy, w celu szerzenia świadomości społecznej na jej temat.

Z poważaniem, Studentki UJ

susza1

susza2

susza3

Pragnę poinformować o uruchomieniu w miesiącu czerwcu b.r. ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach Lubelskiego e- bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju. Zgłoszenia udziału w „Lubelskim e-bazarku" będą przyjmowane poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem produktu na wskazany na stronie https//polskiebazarek.pl w zakładce Lubelski e-bazarek" kontakt z doradcą LODR w Końskowoli.

Zachęcamy mieszkańców gminy do śledzenia zakładki, gdzie będzie można znaleźć kontakty do lokalnych rolników, sprzedawców/producentów branży rolniczej. W zakładce konsumenci znajdą Państwo krótką charakterystykę oferowanych produktów, proponowaną cenę oraz dane kontaktowe do producentów.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacji w sprawie Lubelskiej e-spiżarni udziela Pani Sylwia Figiel – pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich - starszy specjalista ds. przetwórstwa na poziomie gospodarstwa i bezpieczeństwa żywności, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel: 693 901 081, 81 889 06 16.

Do pobrania: 

Regulamin Lubelskiej e-spizarni.docx

Karta zgłoszenie Lubelska e-spizarnia.doc

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Niedzwiada w dniu 11.03.2020r.(środa) o godz. 12:00.

OSOBY planujące rozpocząć działalność na terenie powiatu lubartowskiego w zakresie:

  • produkcji pierwotnej (uprawy płodów rolnych na inny niż prywatny użytek),

  • dostaw bezpośrednich płodów rolnych, w tym w formie kiszonej lub suszonej,

  • rolniczego handlu detalicznego polegającego na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy (…) i zbywaniu takiej żywności,

są zobligowane do uprzedniego złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie. W ramach rejestracji działalności wskazane byłoby aby w/w osoby zgłaszały się do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie celem wyjaśnienia wymagań przepisów dla w/w działalności.

Pełny komunikat PPIS w Lubartowie

Wniosek o wpis zakładu do rejestru

 

Plik źródłowy

INFORMACJA

dla producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

  • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

W związku z ogłoszeniem na terenie Gminy Niedźwiada suszy proszę o pilne zgłaszanie strat w uprawach polowych do Urzędu Gminy Niedźwiada (pokój nr 17) w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz w linkach poniżej. Oświadczenie musi być złożone przed zbiorem plonu głównego albo jego likwidacją. Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do składanego oświadczenia proszę dołączyć kopię wniosku). Powołana komisja dokona szacowania strat w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia oświadczenia o stratach.  W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr 81 465 35 99.

Załączniki:

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 93 w Niedźwiadzie powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie lubartowskim z siedzibą w Urzędzie Gminy Niedźwiada pełni dyżury w dniach:

  • 24-26 czerwca, godz. 9:00 - 11:00 pok. Nr 16,
  • 1-3 lipca, godz 17:00 - 19:00 pok. Nr 16,
  • 4-5 lipca, godz 8:00 - 15:00 pok. Nr 18.

 Plik źródłowy