Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw
...

XVIII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 1 września 2020 roku o godz. 15:00 w Hali Sportowej

...

XX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, odbędzie się w dniu 1

...

XVII Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 26 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w Hali Sportowej

...

Zgłoszenie może zostać:

1) doręczone bezpośrednio do Urzędu Gminy Niedźwiada do dnia 12 czerwca do

...

XVI Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 29 maja 2020 roku o godz. 15:00 w Hali Sportowej

...

XVIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 29

...

XV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 31 marca 2020 roku o godz. 14:00 w Hali Sportowej

...

XVII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa odbędzie się w dniu 31

...