Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.
...

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r.

...

Uprzejmie zapraszam na XIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które

...

Serdecznie zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 listopada 2019 roku

...

Uprzejmie zapraszam na XII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które

...

Serdecznie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 23 sierpnia 2019 roku o godz.

...

Uprzejmie zapraszam na X posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które

...

Serdecznie zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 lipca 2019 roku o godz.

...

Uprzejmie zapraszam na IX posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które

...

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi

...