Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

...

Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiada
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie

zapraszają

...

W dniu 5 czerwca zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Niedźwiada na II Rajd Rowerowy po gminie.

...

Serdecznie zapraszam naXVSesjęRady Gminy Niedźwiada,któraodbędzie się 2 czerwca2016 o godz.

...

Uprzejmie zawiadamiamy, żeXVI wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając

...

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym gminy, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne,

...