Uprzejmie zapraszam na III posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które

...

Serdecznie zapraszam na III Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 21 grudnia 2018 roku

...

Serdecznie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 3 grudnia 2018 roku o godz.

...

Komisarz Wyborczy

w Lublinie IV

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy

...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 181111_niedzwiada oczekiwana

...

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów

...

21 października przeprowadzone zostały wybory władz samorządowych wszystkich szczebli:

W wyniku wyborów

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 181006_dzien_seniora oczekiwana

...