OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 1 marca 2023 roku (środa) o godz. 17:00

w Budynku Świetlicy w Pałecznicy – Kolonii, odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Pałecznica - Kolonia w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy Niedźwiada
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa z kadencji 2019 – 2023.
 6. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania.
 7. Wybór Komisji do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 8. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 9. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
 1. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 2. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie zebrania.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                         (-)Marek Kubik