Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2023 roku (piątek) o godz. 17:00

w Szkole Podstawowej w Pałecznicy (Sala Gimnastyczna) odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Pałecznica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

 

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Wybór Komisji do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  6. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Sołtysa.
  7. Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.
  8. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników wyborów Rady Sołeckiej.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie zebrania.

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                         (-)Marek Kubik