Rozpoczęły się prace nad wykonaniem rozbudowy budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiadzie–Kolonii. Przedmiot inwestycji obejmuje nadbudowę i przebudowę budynku wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem pokrycia dachowego na nadbudowanej części. Przewidywana data zakończenia prac przypada na maj 2023 roku. Realizacja zadania w całości finansowana jest ze środków własnych.

 

1budowa

2budowa

3budowa