OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDŹWIADZIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH OD 19.05.2020 R. DO 30.05.2020 R. BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI, ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O ZACHOWANIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI Z UWAGI NA STAN EPIDEMIOLOGICZNY W KRAJU.

KAŻDA RODZINA ZAKWALIFIKOWANA DO PO PŻ 2014-2020 ZOSTANIE POINFORMOWANA TELEFONICZNIE PRZEZ PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDŹWIADZIE O DACIE I GODZINIE WYDANIA ŻYWNOŚCI.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

  • - zgłaszanie w wyznaczonym terminie oraz w wyznaczonej godzinie,
  • - zgłaszanie się po żywność przez jedną osobę w rodzinie,
  • - obowiązkowe stosowanie rękawiczek oraz masek zasłaniających usta i nos,
  • - ograniczenie bliskiego kontaktu z pracownikiem wydającym żywność,
  • - zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy - co najmniej 1-1,5 metra,
  • - nie tworzenie skupisk ludzi.